Филм

marker

Автори на филма са режисьорът, сценаристът и операторът. Освен техните права, като носители на права сродни на авторските, се защитават и правата на актьорите, играещи във филма, както и на продуцентите на филма. Всеки един от тях притежава отделно авторско или сродно на авторското право в зависимост от участието си при създаването на филма.

Отделно от правата на авторите на филма, се защитават правата на авторите на музиката, на диалога, на книгата, по която е създадено филма, на сценографията, на костюмите, както и на други произведения, включени в него. Хората, които са създали тези произведения запазват авторското си право върху тях.

The Wachowski brothers са автори на филма и са записани като негови режисьори и сценаристи.

Права, сродни на авторските имат продуцентите и артистите-изпълнители.

Keanu Reeves – Артисти изпълняващи главни роли се посочват в титрите на филма по начин, недвусмислено показващ, че са смятани за такива. Главни роли предвиждат допълнително възнаграждение в процент от всеки бруто приход на продуцента от използването на произведението.

Laurence Fishburne – Артистът има право:

  • да изисква името му при всяко използване на записаното му изпълнение по какъвто и да е начин; да изисква запазване целостта и неизменяемостта на записаното му изпълнение при възпроизвеждането или използването му по какъвто и да е друг начин;
  • Да разрешава срещу заплащане излъчването/предлагането на неговото изпълнение по безжичен път, предаването и препредаването му по кабел;
  • вноса и износа в трети държави на екземпляри от записа с изпълнението в търговско количество и др.

Warner Bros – продуцентът е компанията, която организира създаването на филма и осигурява финансирането му. Авторите сключват с продуцента писмени договори, с които, обикновено предоставят на продуцента изключителното право за размножаване на филма, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването и препредаването му по кабел, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до него или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, както и правото да разрешава превода, дублирането и субтитрирането на текста.

Village Roadshow Picturesq Groucho ii film partnership – Участието на копродуценти във създаването на филма допълва участието на носителите на сродни на авторските права, на които се отстъпват за управление авторските права на авторите участващи във филма.

Soundtrack album – създателите и изпълнителите на музиката към филма притежават авторски права върху нея. Отделно обаче, когато музиката е била създадена специално за филма, те имат и авторски права върху филма. Затова авторското право върху филм или друго аудио-визуално произведение продължава 70 години след смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма.

Executive producers – продуценти могат да бъдат и физически лица, не само компании. Това не ограничава обема и съдържанието на сродните права, които притежават продуцентите физически лица. Те участват в пълна степен в организирането и финансирането на филма. Едно лице може да бъде и продуцент и автор на филма.