IMG_9366

Димитър Деков

Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение за правна помощ на потребителите. Доктор по право. Специализирал в областта на Международното частно право и Потребителското право. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното, международното и потребителското право. Завършва специалност Право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 2004 г.

IMG_9470

Мадлен Кавръкова

Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение за правна помощ на потребителите. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното и потребителското право. Завършва специалност право в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски.

lyuba-panayotova

Люба Панайотова-Чалъкова

Доцент в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Защитила е докторската си дисертация към ИПН към БАН, София. Преподавател е по гражданскоправните дисциплини Вещно право, Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър, Право на интелектуална собственост. Автор е на статии и студии в специализирани правни издания, както и на монографии в областта на гражданското право –„ Суперфицията по българското вещно право”, „Замяната и българското гражданско право”, „Собственост – развитие и перспективи“. Люба Панайотова-Чалъкова е участник в научни проекти и конференции в страната и с международно участие, има и две специализации, съответно във Франция и Швейцария. Член е на Пловдивска адвокатска колегия, както и на Дружеството на пловдивските писатели.