Маса

marker

Дори такива предмети, които не са сложни технически, ползваме ежедневно и сме свикнали с тяхната употреба, като обикновена маса за кафе, могат да съдържат в себе си защитени права на интелектуална собственост.

Масата е мебел, която може да бъде изработена от различни материали, в различни форми и цветови съчетания, дори да се ползва с различни предназначения.

Всички тези характеристика могат да бъдат защитени като промишлен дизайн.

Това е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми могат да бъдат защитени като промишлен дизайн.

Правото върху регистриран дизайн включва правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила.

Лицето, създало дизайна на масата, е автор на дизайна. За да се закриля от закона, дизайнът трябва да е оригинален. Авторското право на дизайнера върху дизайна съществува и се закриля дори когато не е регистриран промишлен дизайн.